Integrated Villa House Construction

and decorating it, in the area of Ano Volos.

External photos

of the residence

kataskevi eksoxikis katoikias-volos-arvanitis-katoikia6
kataskevi eksoxikis katoikias-volos-arvanitis-katoikia1
kataskevi eksoxikis katoikias-volos-arvanitis-katoikia3
kataskevi eksoxikis katoikias-volos-arvanitis-katoikia8
kataskevi eksoxikis katoikias-volos-arvanitis-katoikia0
kataskevi eksoxikis katoikias-volos-arvanitis-katoikia5
kataskevi eksoxikis katoikias-volos-arvanitis-katoikia9
Diakosmisi eksoxikis katoikias-volos-arvanitis3
Diakosmisi eksoxikis katoikias-volos-arvanitis5
Diakosmisi eksoxikis katoikias-volos-arvanitis7
Diakosmisi eksoxikis katoikias-volos-arvanitis4
Diakosmisi eksoxikis katoikias-volos-arvanitis2
Diakosmisi eksoxikis katoikias-volos-arvanitis1
Diakosmisi eksoxikis katoikias-volos-arvanitis0
tavani

Indoor photos

INTERIOR DESIGN

Logo-white-350