Four-storey building on the ground floor

Nea ionia Area – Paraskevopoulou Street