Four-storey building

Nea ionia Area

Nikomideias & Elpidos Street