Apartment building

Kountourgiotou Street

Outdoor

Photos

Oikodomi-arvanitis-poliseis-diamerismaton-volos-8
Oikodomi-arvanitis-poliseis-diamerismaton-volos-7
Oikodomi-arvanitis-poliseis-diamerismaton-volos
Oikodomi-arvanitis-poliseis-diamerismaton-volos-1

Indoor

Photos

Oikodomi-arvanitis-poliseis-diamerismaton-volos-4
Oikodomi-arvanitis-poliseis-diamerismaton-volos-6
Oikodomi-arvanitis-poliseis-diamerismaton-volos-5
Oikodomi-arvanitis-poliseis-diamerismaton-volos-2