Polisi-agora diamerismaton sto volo-arvanitis katoikia-2

Construction of an apartment building

On Nileias – Volos street

Polisi-agora diamerismaton sto volo-arvanitis katoikia-0
Polisi-agora diamerismaton sto volo-arvanitis katoikia-3

Top View

Salon Kitchen

Bathroom

First construction steps