Με τον νόμο περί αυθαίρετης δόμησης [Ν. 4178/13]  δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες ιδιοκτήτες με αυθαίρετα κτίσματα ή αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες χρήσεις, να διατηρήσουν το ακίνητό τους καταβάλλοντας ένα και μόνο πρόστιμο -το οποίο είναι σαφώς μικρότερο από αυτό που θα επέβαλε η πολεοδομία μετά από αυτοψία στο χώρο- και να εξασφαλίσουν την αναστολή κυρώσεων και προστίμων για 30 χρόνια, ή ακόμα και την οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση των αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων, ανάλογα με την κατηγορία που εντάσσονται.

 

Η εταιρεία ΚΑΤΟΙΚΙΑ αναλαμβάνει τη τακτοποίηση των αυθαίρετων κατασκευών στα ακόλουθα στάδια:

 • Ενημέρωση σχετικά με την δυνατότητα υπαγωγής στον αναφερόμενο νόμο,
 • Συλλογή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών σε περίπτωση υπαγωγής,
 • Επιτόπιος έλεγχος του αυθαιρέτου,
 • Σχεδιαστική και τοπογραφική αποτύπωση του ακινήτου όπου απαιτείται
 • Ρύθμιση του προστίμου σε συνεννόηση με τον πελάτη με δυνατότητα έκπτωσης
 • Εκδοση της τελικής βεβαίωσης νομιμότητας
Βεβαίωση-μηχανικού-βόλος
ρυθμιση-για-το-αυθαίρετο-βόλος

Τα στοιχεία που πρέπει να έχει ο μηχανικός, προκειμένου να εκδώσει τη βεβαίωση είναι :

 • Στέλεχος της οικοδ. Αδείας
 • Τοπογραφικό που συνοδεύει την άδεια
 • Εγκεκριμένα σχέδια που αφορούν στο μεταβιβαζόμενο ακίνητο
 • Τίτλοι ιδιοκτησίας
 • Νομιμοποιητικά στοιχεία
 • Δήλωση του ιδιοκτήτη ότι:

Στο ακίνητο ή στη διακεκριμένη αυτοτελή οριζόντια ή κάθετη ιδιοκτησία, μη συμπεριλαμβανομένων των κοινόκτητων ή κοινόχρηστων χώρων του ακινήτου, δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές καθ’υπέρβαση της δόμησης, της κάλυψης και του ύψους της ιδιοκτησίας και δεν έχουν εγκατασταθεί χρήσεις χωρίς άδεια

H Βεβαίωση μηχανικού, είναι πλέον υποχρεωτική από τις 21/09/2011, για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή, σύμφωνα με την παρ.1α του άρθρου 3 του Ν.4178/2013, ενώ θεωρείται έγκυρη για διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία αυτοψίας.

Οι συνεργάτες μας είναι εδώ να σας ενημερώσουν σχετικά και να απαντήσουν στις ερωτήσεις σας.

Επικοινωνήστε μαζί μας!!!