Παράταση οικοδομικών αδειών με τον νόμο 4212/2019

Μια σημαντική εξέλιξη αναφορικά με την παράταση οικοδομικών αδειών, αδειών δόμησης και τυχόν αναθεωρήσεών τους, δίνει ο νέος νόμος 4612/2019, μετά την καταλυτική παρέμβαση του ΤΕΕ Μαγνησίας. Με το άρθρο Δωδέκατο του Ν.4612/2019 “Κύρωση Σύμβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης – Κατασκευής – Χρηματοδότησης – Λειτουργίας – Συντήρησης και Εκμετάλλευσης του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου […]