Τετραόροφη οικοδομή επί πυλωτής

Περιοχή Ν. Ιωνίας – Οδός: Παρασκευοπούλου