Τετραόροφη Οικοδομή

Περιοχή Νέας Ιωνίας

Οδός Νικομηδείας & Ελπίδος