Πολυκατοικία Κ.Καρτάλη

Τετραόροφη οικοδομή επί πυλωτής

Φωτογραφίες