Τετραόροφη Οικοδομή

Περιοχή Αγίων Αναργύρων

Οδός Ιερολοχιτών