Τι είναι ενεργειακή αναβάθμιση;

Με τον όρο ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτιρίου, εννοούμε τις πράξεις και τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουμε, ώστε να θωρακίσουμε ένα κτίριο έναντι των απωλειών που έχει και να το καταστήσουμε όσο το δυνατόν γίνεται, λιγότερο ενεργοβόρο.

Ελαχιστοποιούμε έτσι την ετήσια αναγκαία δαπάνη του κτιρίου για την θέρμανση και την ψύξη του. Εξοικονομούμε χρήματα ενώ παράλληλα προστατεύουμε το περιβάλλον μετατρέποντας την κατοικία μας σε “πράσινο κτίριο”. Η δημιουργία του νέου εσωτερικού κλίματος βελτιώνει την ποιότητα ζωής μας και η ανώτερη ενεργειακή κλάση εκτοξεύει την αξία του ακινήτου μας στα ύψη.

Τομείς επεμβάσεων

Μόνωση

kathetos

Ο αποτελεσματικότερος τρόπος μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας είναι η έμφαση στην εξωτερική μόνωση του κτιρίου.
Η ελλιπής θερμομόνωση και υγρομόνωση του κελύφους και του δώματος έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια θερμότητας από το εσωτερικό του κτιρίου.

Είναι απαραίτητο λοιπόν να επικεντρωθούμε στην βέλτιστη αντιμετώπιση του προβλήματος χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα υλικά και την σωστή εφαρμογή τους στα ασθενή τμήματα της κατασκευής προκειμένου να την στεγανοποιήσουμε.

Με αυτόν τον τρόπο ελαχιστοποιούμε την απώλεια θερμότητας, απαλείφουμε τυχόν ζημιές που υπέστησαν από υγρασία, επιτυγχάνουμε αποτελεσματικότερη συντήρηση της κατασκευής με μεγαλύτερη διάρκεια, μειώνουμε τις θερμικές ανάγκες του κτιρίου και αναβαθμίζουμε την θερμική άνεση στο εσωτερικό του.

Κουφώματα

kathetos

Μια εξίσου σημαντική παρέμβαση στο πλαίσιο της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου μας αποτελεί η αντικατάσταση των εξωτερικών κουφωμάτων με σύγχρονα, ενεργειακά αποδοτικά κουφώματα με πιστοποιημένες ιδιότητες.

Τα διπλά τζάμια και το θερμομονωτικό πλαίσιο είναι η απόλυτη λύση για αποφυγή μεγάλων εναλλαγών θερμοκρασίας και επιτυγχάνουν ένα ιδανικό κλίμα διαβίωσης.

Συστήματα
Θέρμανσης
Ψύξης

kathetos

Το επόμενο βήμα στην εξοικονόμηση ενέργειας του σπιτιού μας, είναι η αντικατάσταση υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης και ψύξης τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα την άσκοπη και περιττή κατανάλωση ενέργειας.

Επιπλέον, είναι θεμιτή η τοποθέτηση νέων εξελιγμένων συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και παραγωγής ζεστού νερού (παθητικά ηλιακά συστήματα, ενδοδαπέδια και ενδοτοίχια θέρμανση-ψύξη, γεωθερμικά συστήματα κλπ.) τα οποία βασισμένα σε καινούργιες προδιαγραφές θα μειώσουν σημαντικά τα απαιτούμενα ποσοστά ενέργειας του κτιρίου.

Τα κριτήρια που εξασφαλίζουν μια βιοκλιματική κατοικία είναι:

 • ο προσανατολισμός του κτιρίου,
 • ο φυσικός φωτισμός και αερισμός των επιμέρους χώρων,
 • η χρήση φυσικών υλικών στην πλειονότητα της κατασκευής,
 • η ενεργειακή αυτάρκεια της κατοικίας μέσω παθητικών συστημάτων θέρμανσης και ψύξης.

Μερικά καινοτόμα παραδείγματα εφαρμογών σε υφιστάμενα και νέα κτίρια είναι

 • η τοποθέτηση φυτεμένου δώματος (πράσινες στέγες) – λύση άκρως διαδεδομένη στα μεγάλα αστικά κέντρα με πολλαπλά οφέλη στους ιδιοκτήτες στην πόλη αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη,
 • η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε στέγες και σε δώματα,
 • η σωστή διαρρύθμιση του εσωτερικού της κατοικίας για βέλτιστη εκμετάλλευση των χώρων σύμφωνα με τον προσανατολισμό του κτιρίου και την πορεία της ηλιακής ακτινοβολίας.
 • η αντικατάσταση ή προσθήκη εξωτερικών επενδύσεων με φυσικά υλικά.

Η εταιρία ΚΑΤΟΙΚΙΑ είναι δίπλα σας και σας στηρίζει στην αναβάθμιση της κατοικίας σας αναλαμβάνοντας:

 • Την μελέτη της ενεργειακής συμπεριφοράς του υφιστάμενου κτιρίου με τα υπάρχοντα συστήματα.
 • Τον σχεδιασμό των ενεργειακών επεμβάσεων με γνώμονα τις πλέον συμφέρουσες λύσεις για το μέγιστο όφελος οικονομίας και διαβίωσης.
 • Την υλοποίηση των αποτελεσμάτων της ενεργειακής μελέτης σε όλους τους θεμιτούς τομείς επεμβάσεων.
 • Την έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης

Βασιστείτε πάνω μας για μια καλύτερη ποιότητα ζωής και σίγουρη οικονομία.